Τοπική Αγωγή

Περίπου το 80% των ασθενών που πάσχουν από ψωρίαση έχουν ήπια έως μέτρια μορφή. Η πλειονότητα των ασθενών αυτών μπορεί να αντιμετωπίσει την ψωρίαση με τοπική αγωγή, η οποία γενικά παρέχει υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Η τοπική αγωγή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί συνδυαστικά με φωτοθεραπεία ή συστηματική θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή από το στόμα) σε περιπτώσεις εκτεταμένης ψωρίασης. Ωστόσο, η τοπική αγωγή δεν συνιστάται ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης ψωρίασης ή της ασταθούς και περιορισμένης σε έκταση.

Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη ανάλογα με την περιοχή του σώματος, τα χαρακτηριστικά της ψωρίασης, τον βαθμό του ερυθήματος και του μεγέθους των εξάρσεων, καθώς και των προτιμήσεων του ασθενούς. Οι ασθενείς που επιθυμούν να απαλλαγούν από τις ορατές βλάβες του δέρματος για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναπόφευκτα θα απογοητευτούν με την τοπική αγωγή λόγω της ανάγκης να την ακολουθούν συνεχώς γεγονός πολύ δύσκολο από θέμα συνέπειας και διατήρησης του αποτελέσματος.

Η τοπική αγωγή εφαρμόζεται στο δέρμα με τη μορφή έτοιμων κρεμών ή γέλης του εμπορίου ή τη μορφή γαληνικών (φτιαχτών) σκευασμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του δερματολόγου. Σκοπός της θεραπείας αυτής είναι να μειώσει τον ρυθμό συσσώρευσης των κυττάρων στο δέρμα και τον ερεθισμό. Είναι κατάλληλη για ήπια και μέτρια ψωρίαση.


Κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη)

Είναι η πιο συχνή συνταγογραφούμενη τοπική αγωγή για την ήπια μορφή ψωρίασης. Επειδή κάποια κορτικοστεροειδή είναι πολύ ισχυρά, χορηγούνται για μικρές χρονικές περιόδους. Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος. Κάποια άλλα είναι ηπιότερα και μπορούν να χορηγηθούν για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ώστε να διατηρούν την ψωρίαση υπό έλεγχο. Η χορήγηση των κορτικοστεροειδών πρέπει πάντα να γίνεται με ιατρική συνταγή και αυτό γιατί μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αν σταματήσετε απότομα τη λήψη τους, η ψωρίαση μπορεί να υποτροπιάσει. Σε ανάλογη περίπτωση, θα χορηγηθεί ισχυρότερη φαρμακευτική αγωγή για να ελεγχθεί η σοβαρότητα της ψωρίασης.


Καλσιποτριόλη (ανάλογα βιταμίνης D₃)

Χρησιμοποιείται παράλληλα με τα κορτικοστεροειδή. Η χορήγησή της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, μεταξύ των οποίων ερεθισμό στο προσβεβλημένο δέρμα που είναι παροδικός, φωτοευαισθησία η οποία δεν υφίσταται όταν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με φωτοθεραπεία.


Ανθραλίνη

Μειώνει το πάχος των πλακών της ψωρίασης. Η εφαρμογή της πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του δερματολόγου καθώς μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα.Σαλικυλικό οξύ

Είναι συστατικό σε πολλά σαμπουάν του εμπορίου και σε άλλα τοπικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Σημαντική αντένδειξη είναι ότι το σαλικυλικό οξύ μειώνει την αποτελεσματικότητα της φωτοθεραπείας εξαιτίας ενός αποτελέσματος φιλτραρίσματος και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από την φωτοθεραπεία.


Ρετινοειδή (ανάλογα βιταμίνης Α)

Μπορεί να χορηγηθούν σε συνδυασμό με τοπική αγωγή κορτικοστεροειδούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιόδους εγκυμοσύνης ή από γυναίκες που επιθυμούν να μείνουν έγκυες.