Βαθμός σοβαρότητας της ψωρίασης

Η ψωρίαση είναι μια πολύ σύνθετη ασθένεια και μπορεί να κυμαίνεται σε βαθμό σοβαρότητας. Ο βαθμός σοβαρότητας της ψωρίασης διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Σε γενικές γραμμές, η ψωρίαση κατατάσσεται σε μια κλίμακα από ήπια έως σοβαρή.

Η αξιολόγησή της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η έκταση που καταλαμβάνει στο δέρμα και τι είδους συμπτώματα εμφανίζει.
Δεν υπάρχουν ακριβείς τρόποι για τη μέτρηση της σοβαρότητας της ψωρίασης. Ωστόσο, υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τον γιατρό στην αξιολόγηση της ψωρίασης και τον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος και τα οποία περιλαμβάνουν τους ακόλουθους δείκτες:

  • Προσβεβλημένη Επιφάνεια Σώματος (Body Surface Area, BSA)
  • Έκταση και Σοβαρότητα Ψωρίασης (Psoriasis Area Severity Index, PASI)
  • Κλινική εκτίμηση γιατρού (Physician Global Assessment, PGA)
  • Δερματολογικός Δείκτης Ποιότητας Ζωής (Dermatology Life Quality Index, DLQI)